در سایت کیادارو سیاست مرجوعی و عودت کالا در زمانی می باشد که شما کالا خریداری شده را تا وقتی پلمپ محصول را باز نکرده اید قابل مرجوعی می باشد و در صورت باز نمودن پلمپ محصول سایت در قبال عودت کالا مسئولیت ندارد. در صورت رعایت موارد ذکر شده می خواهید محصول خریداری شده را مرجوع کنید می بایست به خط تلفن کیادارو تماس بگیرید و درخواست مرجوعی کالا را ثبت نمایید.

خریدار محترم دقت داشته باشید که سیاست مرجوعی و عودت به اینگونه می باشد که در هنگام بازگشت کالا می بایست جعبه اصلی و اقلام همراه آن بدون آسیب دیدگی و پارگی و به همان شکل اولیه باشد.